Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги абу али ибн сино номидаги бухоро давлат тиббиёт институти «тасди қ лайма н»страница1/5
Дата29.06.2015
Размер1.02 Mb.
  1   2   3   4   5
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ
«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни

Сақлаш вазирлигининг фан ва ўқув юртлари

Бош бошқармаси бошлиғи профессор

________________ Ш. Э. Атаханов

«________» _________2009й.Бухоро Давлат тиббиёт институтининг

2009 йил илмий – тадқиқот ишлари

ҳ и с о б о т и
Институт ректори, профессор Р. М. Ахмедов

« 15 » декабр 2009й.
Институтнинг паспорти

Институтнинг маъмурияти

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти

Манзилгох : Бухоро шаҳри, Навоий шоҳ кўчаси № 1

Ҳисоб рақами : 20203000000706112002 МФО 00084 Инн . 201511814

Узбекистон Республикасининг ташки иктисодий фаолият

Миллий банки Бухоро бўлимии


Институт ректори,

профессор : - Р.М.Ахмедов

Тел: 223 - 00 - 50

Илмий ишлар ва янги ахборот

технологиялари бўйича

проректор,м.ф.д.: Б.Б. Сафоев

Тел: 223 - 40 - 21


Иқтисодиёт ва тадбиркорлик

ишлари бўйича проректор: Х.Х.Косимов

Тел: 223 - 39 – 58
Бош ҳисобчи О.С.Шарипов

Тел: 223 – 06 - 65
Ҳисобот тушунтириш хати
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 307 – рақамли қарорига биноан 1990 йил кузида Абу Али ибн Сино юрти кўҳна ва ҳамиша навқирон Бухорода тиббиёт институти иш бошлади. Бу институт Ўзбекистоннинг еттинчи тиббиёт институти бўлиб, улуғ ҳаким Абу Али ибн Сино номи билан аталади.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлигининг 1996 йил 25 май 412 – рақамли буйруғига биноан институт ректори этиб, тиббиёт фанлари доктори, профессор Р. М. Ахмедов тайинланди.

Институтда ҳозирги кунда даволаш, стоматология ва тиббий педагогика факультетлари ҳамда олий малакали ҳамширалар тайёрлаш бўлимии фаолият кўрсатмоқда. Ушбу ҳисобот кафедралар ҳисоботи асосида тузилди.


БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ИЛМИЙ

ТЕКШИРИШ ИШЛАРИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ :


  1. Оналик ва болаликни ҳимоя қилишни тиббий социал муаммолари.

  2. Аҳоли соғлиғига инфекцион, паразитар касалликлар ва атроф муҳитнинг таъсири

  3. Социал аҳамиятга эга бўлган касалликлар (сил, психик, наркологик, онкологик ва жинсий йўллар орқали ўтувчи касалликлар)ни янги диагностик даволаш ва олдини олиш усулларини ишлаб чиқиш

  4. Инсон ички органлари касалликларини диагностикалаш, даволаш ва олдини олиш учун янги технологиялар ишлаб чиқиш

  5. Хирургик касалликларни диагностикаси, давоси, профилактикаси ва саломатлигини тиклаш учун эффектив янги технологиялар яратиш ва такомиллаштириш


ЛОР – касалликлари ва офтальмология кафедраси ходимлари илмий муаммоси «Бухоронинг тез ўзгарувчан иқлимларида қулоқ, томоқ, ва юқори нафас йуллари касалликларининг даво чараларини ишлаб чиқиш». Жорий йилда кафедра аъзоларининг 8 илмий ишлар, жумладан 1 та журнал мақолалари, 6 та тезислар турли нашрларда чоп этилди, 1 та укув кулланма чикарилди.

Акушерлик ва гинекология кафедрасининг жорий йилда олиб борган илмий муаммолари:

  • «Юрак қон – томир касалликлари гуруҳига кирувчи юрак нуқсонларида ҳомиладорликнинг кечиши»

  • «Замонавий акушерликда преклампсия муаммоси»

  • «Акушерликда хламидиозни даволашнинг замонавий усуллари»

Кафедра ходимлари томонидан жорий йилда 9 та илмий ишлар чоп этилган бўлиб, 6 та журнал мақолалари, 3 та тезислар чоп килинган.

VIVII курс хирургияси кафедрасининг илмий муаммоси – «Жигар циррози, калконсимон без касалликлари, жаррохликда йирингли – сепсис асоратларининг профилактикаси ва даволаш, қон томирлар касалликлари патологияси». 2008 йила кафедрада 11 та илмий ишлар, жумладан 1 та ўкув услубий кулланмаси, 4 та журнал мақолалари, 6 та тезислар чоп этилди..

Факультет ва госпитал хирургия кафедраси профессор – ўкитувчилари 2008 йилда 2 та асосий йуналиши буйича илмий ишларни давом эттирдилар. – «Турли хирургик касалликларнинг нокулай экологик шароитда кечиши ва даволаш хусусиятларини урганиш».

- «Операциядан сунг жарохатларни йиринглашини олдини олиш, йиринглаган жарохатларни даволаш усулларини мукаммаллаштириш ва янги усулларни тадбик килиш»

Жорий йилда 23 та илмий ишлар, жумладан 6 та журнал маколалари, 10 та услубий кулланмалар, 7 та тезис чоп этилган. Кафедрада 1 та номзодлик диссертацияси химоя учун Ихтисослашган кенгашга топширилди.

Травматология ва ортопедия, ХДЖ ва нейрохирургия кафедраси ходимларининг илмий муаммолари – «Бухоро регионида таянч – харакат системасига экологиянинг таъсири». Жорий йилда кафедра ходимлари томонидан 16 та илмий ишлар, жумладан 7 та журнал маколалари ва 7 та тезислар, 2 та услубий кулланма чоп этилган.

ЮНЕСКО «Шарк табобати» касб касалликлари ва фтизиотерапия кафедраси профессор укитувчилари – «Шарк табобатида даволаш усуллари билан хозирги замон даволаш усулларининг биргаликда куллашнинг самарадорлиги» мавзусида илмий изланишлар олиб боряпти. Кафедра 2008 йилда 15 та илмий ишлар, жумладан 3 та журнал маколалари, 11 та тезислар чоп этилди, 1 та укув услубий кулланма нашрдан чикарилди.

Онкология ва рентген-радиология кафедрасининг илмий йуналиши – «Оценка отдельных результатов после комплексного и комбинированного лечения рака молочной железы по данным Бухарской и Навоинской областей». 2008 йилда 3 та илмий ишлари чоп этилган 1 таилмий тезислар чоп этилган, 2та журнал маколаси чоп этилган.

Ортопедик стоматология кафедрасининг илмий йуналиши – «Огиз бушлиги ва юз – жаг системасида атроф мухит ва ишлаб чикариш корхоналар жараёнларининг таъсири». Кафедрада 2008 йилда 12 та илмий ишлар, жумладан 5 та журнал маколалари, 7 та тезислар чоп этилди.

Одам анатомияси ва ОХТА кафедраси профессор – укитувчилари 2008 йилда куйидаги муаммолар буйича илмий ишлар олиб бордилар :

- «Ошкозон хазм килиш системасининг органлари морфологияси, улар лимфоид тукималарининг эрта постнатал давр онтогенезида сут билан тушувчи пестицидлар таъсирида каламуш болаларининг ривожланиши» - «Морфологические показатели объёма яичек у мужчин, проживающих в различных регионах Бухарской области и структурные изменения семенников крыс при воздействии дефолианта – хлората магния и гербицида – которана».

- «Аорта ва йирик кон томирларининг петицидлар таъсири натижасида зарарланиши». Жорий йилда кафедра ходимлари томонидан 11 та илмий ишлар, жумладан 10 та журнал маколалари, 1 та тезис чоп этилди.

Неврология ва тиббиёт генетикаси кафедрасида «Периферик нерв системаси касалликлари (этиологияси, патогенези, клиникаси ва диагностикаси даволаш, профилактикаси)», Жорий йилда кафедра ходимлари томонидан 13 та илмий ишлар, жумладан 9 та журнал маколалари, 2 тезис ва 2 та услубий кулланмалар чоп этилди.

Юкумли касалликлар, фтизиатрия ва тери таносил касалликлари

кафедраси ходимлари – «Бухоро вилояти экологик омилларининг юкумли касалликлар кечимига таъсири» мавзуси устида илмий иш олиб бормокдалар. 2008 йилда 24 та илмий ишлар, 5 та журнал маколаси, 1 та услубий кулланмалар, 1 та монография, 1 та илмий – услубий тавсиянома, 16 та тезислар чоп этилган.Тиббий физика, биофизика, информатика ва информацион технологиялар кафедрасида икки йуналиш буйича илмий тадкикот ишлари олиб борилади:

1. «АIIIВIIIС2VI типидаги мураккаб ярим утказгичли материалларнинг оптикавий, фотоэлектрикавий ва тензорезистив хоссаларига радиациянинг таъсири».

2. «Янги педагогик технологиялар асосида, Олий укув юртларида замонавий тестларни тузи шва унинг кулланилиши». Кафедрада жорий йилда 10 та илмий ишлар, жумладан 4та журнал маколаси, 5 та тезис, 1та монография чоп этилган.

Фармакология ва клиник фармакология кафедрасининг илмий йуналиши – «Экологик омилларнинг организмга таъсири ва уларни фармакологик коррекциялаш». Кафедрада 2008 йилда 6 та илмий ишлар, жумладан, 2 та журнал маколаси, 4 та тезислар чоп этилган.

Бионеорганик, биоорганик ва биологик кимё кафедрасининг илмий муаммолари: -«Табиий ва махалий полимерлар асосида охорловчи ва куюклаштирувчи полимер композициялар яратиш», «Орол региони шароитида айрим экстремал экологик факторларнинг одам организми саломатлигига таъсири». Кафедрада 2008 йилда 13 та илмий ишлар, жумладан, 5та журнал маколалари, 5 та тезислар чоп этилган. 1та укув кулланма, 1 та дарслик чоп этилган, 1 та патент олинган.

Ички касалликлар пропедевтикаси ва олий хаширалик иши кафедраси муаммоси – «Хазм тизими хасталиклари, хеликопозитив дуоденал яраларни антибактериал даволаш хамда холестаз билан кечадиган жигар хасталикларини замонавий усуллар билан даволаш». Жорий йилда кафедра ходимлари томонидан 12 та илмий ишлар, жумладан, 3та журнал маколалари, 9 та тезислар чоп этилган. Кафедрада 1 та докторлик диссертацияси химоя килинди.

Болалар касалликлари ва неонтология кафедрасининг илмий муаммоси-«Узбекистон иклими шароитида оналар ва болалар соглигини саклаш, оила муаммолари, яшаш шароитларини яхшилаш борасида чора – тадбирларнинг мажмуасини ишлаб чикиш». Кафедрада 2008 йилда 3 та илмий ишлар чоп килинган, шундан 3 та журнал маколаси. Кафедрада 1та докторлик диссертацияси химоя килинди.

Микробиология ва эпидемиология кафедрасининг ходимлари куйидаги илмий муаммолар устида ишладилар:

1. «Кора оксок ва корин тифи эпидемиологиясини урганиш, олдини олиш чора тадбирларини такомиллаштириш»

2. «Бухоро вилоятида кенг таркалган замбуруглар морфологияси ва бошка хусусиятларини урганиш».

3. «Вилоят экологик холатини инобатга олган холда одам нормал микрофлорасини урганиш».

Жорий йилда кафедра ходимлари томонидан 4 та илмий ишлар, жумладан, 2 та журнал маколаси, 2 та услубий кулланма чоп этилган.

Умумий хирургия ва хирургик касалликлар кафедраси – илмий муаммоси – «Заболевания бронхолёгочной системы и разработка новых технологий в её патогенетическом лечении». Кафедрада 2008 йилда 4 та илмий тезис, 2 та монография чоп этилди.

Нормал ва патологик физиология кафедрасида олиб борилаётган илмий ишлар мавзуси: «Патогенетические особенности нарушения процесса лактации при экспериментальном гепатите и его влияние на ранее постнатальное развитие тонкого кишечника потомства», « Особенности острых аллергических состояний у детей проживающих в экологически неблагополучном регионе», «Патоморфологические изменения эритроцитов при анемиях у лич пожилого возраста». Жорий йилда кафедра ходимлари томонидан 7 та илмий ишлар, жумладан 2 та журнал маколаси, 5 та тезислар чоп этилган.

Умумий амалиёт врачлари – терапия – кафедрасининг илмий муаммоси – «Оила ва саломатлик масалалари». 2008 йилда 21 та илмий ишлар, жумладан, 8 та журнал маколалари, 13 та илмий тезислар чоп этилган. Кафедрада 3 та номзодлик диссертацияси химоя килинди.

Факультет ва госпитал терапия кафедраси профессор – укитувчилари «Бухоро иклим шароитида кари ва кекса ёшда учрайдиган кам конликлар кечишининг узига хослиги» мавзусидаги илмий изланишларни давом эттиришди. 2008 йилда 10 та илмий ишлар, жумладан, 1та журнал маколаси, 9 та илмий тезислар чоп этилган.

Ижтимоий фанлар кафедрасининг2008 йилги илмий муаммоси- «Умуминсоний кадриятлар ва маънавий камолот». Кафедрада 2008 йилда 57 та илмий ишлар, жумладан, 10 та журнал маколалари, 44 та илмий тезилар ва 3 та рисолалар чоп этилган.

Рус тили, педагогика ва психологиякафедрасининг илмий муаммоси – «Тиббиёт институтларида талабаларнинг тиббий атамалар билан ишлашини такомиллаштириш методикаси». Кафедрада 2008 йилда 10 та илмий ишлар, жумладан, 2 та услубий кулланмалар, 8 та тезислар чоп этилган.

Хорижий тиллар кафедрасининг илмий муаммолари – «Инглиз тилидан тиббий атамаларнинг узбек тилига берилиши, лотинча тиббий атамаларнинг узбек тилига берилиши ва уларнинг киёсий урганилиши», «Янги педагогик технологиялардан фойдаланиб, укитиш сифати хамда самарадорлигини ошириш». Кафедрада 2008 йилда 3 та илмий ишлар, жумладан, 1 та журнал маколаси, 1 та услубий кулланма, 1 та илмий тезислар чоп этилган.

Гистология ва тиббий биология кафедрасининг 2008 йилдаги илмий муаммолари:

«Ички аъзоларнинг турли хилдаги ташки мухит факторлари таъсиридаги структур – функционал узгаришлари».

«Кишлок хужалигида ишлатиладиган пестицидларнинг сут эмизувчиларнинг жигар хамда кон хосил килувчи органларига таъсири»

2008 йилда кафедрада 15 та илмий ишлар, жумладан, 11 та журнал маколалари, 2 та услубий кулланмалар, 4 та илмий тезислар чоп этилган.Жисмоний тарбия кафедрасида 2008 йилда 1 та журнал маколаси,1 та услубий кулланма, 3 та тезис чоп этилган.1та укув кулланмаси нашрдан чикарилди.

Ижтимоий гигиена ва согликни саклашни ташкил килиш, бошкариш ва умуий гигиена кафедрасининг муаммолари – « Бухоро вилоят ахолисининг эндокринологик касалликлар, эпидемиологияси ва уларга тиббий ёрдам курсатиш долзарб муаммолари», «ишлаб чикариш корхоналари факторарининг инсон саломатлигига таъсири». Жорий йилда кафедрада ходимлари томонидан 5 та илмий ишлар, жумладан, 2 та журнал маколаси, 3 та тезис чоп этилди.

Терапевтик стоматология кафедрасида2008 йилда 8 илмий ишлари чоп этилган. Шу жумладан 7 та журнал маколаси 1 та тезислар чоп этилган. Кафедрада 1та номзодлик диссертацияси химоя килинди.

Хирургик стоматология кафедрасида 2008 йилда 10 илмий ишлари чоп этилган. Шу жумладан 5 та журнал маколаси 5 та тезислар чоп этилган. Болалар стоматологияси кафедраси томонидан 2008 йилда 10 та илмий ишлар, 5 та журнал маколаси 5 та тезислар чоп этилган.

Патологик анатомия ва суд тиббиёти кафедрасида 2008 йилда 17 та илмий ишлар, жумладан, 6 та журнал маколаси, 11 та тезис чоп этилди.

Психиатрия ва наркология кафедрасида 2008 йилда 7 та илмий ишлар, жумладан, 6 та журнал маколаси, 1 та услубий кулланма чоп этилди.

2009 йилда Бухоро Тиббиёт институти хамкорлигида куйидаги илмий амалий анжуманлар утказилди:

1. «Кишлок ахолиси уртасида ошкозон – ичак касалликларини ташхиси, профилактикаси, даволашдаги муаммолар ва ечимлар». мавзусидаги Халкаро илмий – амалий анжумани. Бухоро 2009 йил 14 – 15 май.

2. «Аёл ва ёшлар маънавияти». Илмий – назарий анжумани. Бухоро 2009 йил 27 июнь.

3. Институт талабалар илмий жамиятининг XVII илмий-амалий конференцияси. Бухоро 2009 йил 21 апрель.Форма № 1

Бухоро Тиббиёт институтининг 2009 йилги кадрлар потенциали
Таркиби

Сони

1

Ишловчиларнинг умумий сони

368

2

Илмий ходимлар сони (катта илмий ходимлар, кичик илмий ходимлар)

Шундан Фан докторлари

Фан номзодлари:

Илмий даражасизлар

Инженер – техник ходимлари

-

--

-

-3

Профессор – укитувчиларнинг умумий сони

(Олий укув юртлари)

Шундан: Фан докторлари:

Фан номзодлари:

Илмий даражасизлар

230


16

94

1204

Урта ва кичик ходимлар сони

75

5

Фан доктори ва умумий ходимларнинг нисбати

1/14

6

Фан номзоди ва умумий ходимларнинг нисбати

1/2,4

7

50 ёшдан паст фан докторлари сони

4

8

Нафака ёшдаги фан докторлари сони

5

9

50-60 ёшдаги фан докторлари сони

7

10

Нафака ёшдаги фан номзодлари сони

9

11

50 ёшдан паст фан номзодлари

54

12

50-60ёшдаги фан номзодлари сони

31

13

Аспирантлар сони

15
Кундузги

1 йил

2 йил

3 йил


6

7

2Сиртки

-

-

-
14

Клиник ординаторлар сони

303
Биринчи йил

144
Иккинчи йил

159

15

Докторантлар сони

-
Биринчи йил

-
Иккинчи йил

-
Учинчи йил

-

Аспирантурани тугатиб, якунловчи йили химоя килмаган аспирантлар руйхати, сони, тахлили ва сабаблари:

1. Ходжаев Фарход – Хирургия мутахассислиги буйича, илмий иш якунига етиш арафасида.

9 – илова

Бухоро Давлат тиббиёт институтида

( муассасанинг номи )хозирги кунда (20.12.2008 й) асосий ставкада фаолият курсатаётган Фан докторлари тугрисида маълумот
Фан докторларининг Ф.И.Ш.

Тугилган йили

Ихтисослиги шифри

Химоя килган йили

ОАК дан тасдигини олган йили

Тайёрлаган илмий педагогик кадрлари сони

Хозирги кунда илмий рахбарлик килаётган

Фан номзодлари

Фан доктолари

Аспирантлари сони

Докторантлари сони

1

Ахмедов Р.М

1952

14.00.27

1992

1992

6

-

1

-

2

Хидоятов Б.А

1944

14.00.23

1984

1984

1

-

-

-

3

Амонов В. Р.

1962

09.00.03

2003

2004

-

-

-

-

4

Умаров С.Х

1949

01.04.10

2004

2004

-

-

-

-

5

Камолов М.Б

1936

03.00.01

1989

1990

2

-

-

-

6

Уроков Ш.Т.

1962

14.00.27

2006

2006

-

-

1

-

7

Бобожонов Б.Р

1939

14.00.27

1992

1992

-

-

1

-

8

Миржонов К.М

1938

14.00.35

1980

1980

1

-

-

-

9

Абдурахмонов М.М

1952

14.00.27

2000

2001

-

-

-

-

10

НеъматуллаевнаМ.Н

1951

14.00.01

2001

2001

3

-

-

-

11

Амонов И.И

1972

14.00.01

2005

2005

-

-

1

-

12

Сафоев Б. Б.

1967

14.00.27

2009

2009

-

-

-

-

13

Тешаев Ш. Ж.

1968

14.00.02

2007

2007

-

-

-

-

14

Орзиев З.М

1954

14.00.05

2008

2008

-

-

-

-

15

Наврузова Ш.И

1967

14.00.09

2008

2009

-

-

-

-

16

Облокулов А.Р

1959

14.00.10

2008

2009

-

-

-

-


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©zubstom.ru 2015
обратиться к администрации

    Главная страница